Armatura wysokociśnieniowa

 
Naturalną konsekwencją  rozwoju związanego z poszerzeniem naszej oferty o ramiona Chiksan®, jest uzupełnienie  jej zakresu  o elementy konstrukcyjne instalacji do przeładunku i transportu mediów ciekłych i gazowych Chiksan® i WECO oraz zapewnienie dostaw ich części zamiennych.

Służymy pomocą w doborze konfiguracji oraz spełnieniu wymagań zarówno technicznych jak i formalnych końcowego użytkownika.