Stanowiska testowania wyrobów

 
Nasze umiejętności oraz przygotowanie akademickie, a także doświadczenia przemysłowe pozwalają nam na podejmowanie tematów nietypowych lub o dużym stopniu złożoności.

Jednym z przykładów konieczności integracji kompetencji w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki jest automatyzacja procesów produkcyjnych, której szczególną odmianą są stanowiska testowania wyrobów.

Ta rodzina aplikacji wymaga od twórców nie tylko prawidłowego zdefiniowania cech nowego produktu ale także zapewnienia bezstronnych wyników będących rezultatem zautomatyzowania procedur badawczych.

Integrotech może zaproponować Państwu współudział w projektowaniu procesu badania produktów oraz wykonanie koncepcji i późniejszą realizację stanowiska badawczego.

Jesteśmy w stanie skutecznie realizować takie zadania łącząc wiedzę z różnych dziedzin z umiejętnością zaadaptowania istniejących lub własnych rozwiązań technicznych do wymagań procesu technologicznego.

Przykładem takiej aplikacji są trzy generacje stanowisk testowania pomp próżniowych dla DeLaval Operations z którym współpracę rozpoczęliśmy w 2004 roku i kontynuujemy do dzisiaj. Stanowiska pracują w systemie trzyzmianowym, zapewniając pomiar wydajności z dokładnością na poziomie +/- 1% , oraz pomiary technologiczne innych parametrów pracy pompy.