Wdrożenia: mechatronika, informatyka

 
Geneza powstania i rozwoju Integrotechu leży w gotowości do podejmowania tematów złożonych, nietypowych, wymagających poszukiwania rozwiązań poza ogólnie dostępną, typową ofertą większości firm działających na rynku mediów energetycznych.

Nasz zespół inżynierów z doświadczeniem zarówno akademickim jak i przemysłowym,  pozwala na racjonalne podejmowanie się wykonawstwa przez firmę zadań „bez historii” – dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jesteśmy w stanie skutecznie realizować jednostkowe zadania łącząc wiedzę z różnych dziedzin z umiejętnością zaadaptowania istniejących lub własnych rozwiązań technicznych do wymagań procesu technologicznego.

Dysponując możliwościami produkcyjnymi w zakresie elektronicznych urządzeń pomiarowych oraz tworzeniu własnego oprogramowania narzędziowego, w odróżnieniu od wielu naszych konkurentów, nie jesteśmy ograniczeni w wyborze sprzętu i oprogramowania do rozwiązań gotowych, dostępnych na rynku, których koszt niejednokrotnie podważa ekonomiczne uzasadnienie dla rozpoczęcia projektu.

Nasze kompetencje w tym zakresie pozwoliły nam na zrealizowanie m.in.:
  1. stanowisk do badania parametrów odbiorowych pomp próżniowych produkowanych przez szwedzką firmę DeLaval w polskim oddziale: DeLaval Operations w Wrocławiu.
  2. podzespołów do mobilnych systemów skanowania terenu (mechanika i elektronika)  na potrzeby tworzenia map nawigacyjnych przez firmę TeleAtlas (obecnie TOMTOM), które są eksploatowane na wszystkich kontynentach pokonując tysiące kilometrów w warunkach atmosferycznych od koła podbiegunowego po pustynie Arabii Saudyjskiej.
 
Integrotech może zaproponować Państwu współudział w projektowaniu procesu  oraz wykonanie koncepcji i późniejszą realizację zaprojektowanego i zatwierdzonego systemu.